Vinaleech.com - Direct all link for You.
TUYỂN QUẢN TRỊ VIÊN CHO CBOX VINALEECH.COM
Giới thiệu
Vinaleech (VNL) là website hỗ trợ trực tuyến miễn phí về các vấn đề download. Thông thường khi tải link các nhà cung cấp dịch vụ host sẽ yêu cầu bạn trả 1 khoản phí để có được tốc độ download tốt nhất, nếu không bạn sẽ phải đợi một khoảng thời gian dể nhận một liên kết bị giới hạn về tốc độ, dung lượng download và hầu như không thể resume khi link gặp sự cố.

Nếu bạn là 1 người thường xuyên tải file tại 1 host nhất định, chúng tôi (ban quản trị VNL) khuyên bạn nên trả 1 khoản phí với nhà cung cấp dịch đó để được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt và quan trọng là tiết kiệm được thời gian chờ đợi cho mỗi lần tải file. Nhưng nếu bạn không phải là người thường xuyên download hoặc phải tải nhiều file trên nhiều các host khác nhau thì việc trả phí cho tất cả các tài khoản tại các host đó là điều rất tốn kém. Đó cũng là lý do chúng tôi có mặt ở đây.

Việc chia sẻ account cho nhiều người dùng là điều bị cấm tuyệt đối bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy bằng cách sử dụng kịch bản PHP về download để tạo ra một liên kết tải từ tập tin mà bạn đăng tải. Liên kết này đáp ứng đầy đủ và gần như tương đương với một link trả phí. Quan trọng nó là miễn phí cho bạn và kéo dài được tuổi thọ của account đủ thời gian cho bạn tải file.

Các liên kết tải được tạo ra từ hosting sử dụng kịch bản PHP (gọi chung là host get link) của những người sử dụng trên Internet. Các thành viên có host get này sẽ hỗ trợ các thành viên có như cầu tải file trong website vinaleech. Những host get link này không thuộc sở hữu của Vinaleech vì vậy chúng tôi không quản lý và không có trách nhiệm về pháp lý đối với các host tải link này. Chúng tôi chỉ quản lý người sử dụng trên trang vinaleech như một cộng đồng ảo về hỗ trợ download.
Tuyển dụngCopyright © 2019 by vinaleech.com. All rights reserved.
Best viewed in Firefox 2+ 1280x800 32bit colors.